Board of Directors

Photo: Ulf Larsson, vd för SCA. Bild: Pressbild, SCA
 • Ulf Larsson, SCA (Chairman)
 • Henrik Sjölund, Holmen
 • Per Lyrvall, Stora Enso
 • Ivar Vatne, Billerud
 • Lotta Lyrå, Södra
 • Olov Winblad von Walter, Metsä Board Sverige
 • Lennart Eberleh, Artic Paper
 • Markus Westdahl, Setra Group
 • Morten Kristiansen, Moelven
 • Eva Thunholm, Ahlstrom
 • Per Swärd, Smurfit Kappa
 • Björn Vedin, Domsjö Fabriker
 • Santhe Dahl, VIDA-koncernen
 • Arvid Callans, Callans Trä
 • Per-Ragnar Bergkvist, Bergkvist-Siljan

Board deputies

 • Johanna Hagelberg, Stora Enso
 • Anna-Maria Tuominen-Reini, Billerud
 • Kristina Enander, SCA
 • Sören Petersson, Holmen
 • Magnus Björkman, Södra
 • Christian Carlsson, Essity  
 • Arvid Sundblad, Fiskeby Board
 • Kari Andersson, AB Hilmer Andersson
 • Pär Lärkeryd, Norra Skogsägarna ek förening
 • Anita Sjölander, Nordic Paper
 • Magnus Kangas, Mondi Dynäs
 • Robert Dackeskog, Duni
 • Folke Stenvall, Stenvalls Trä
 • Claes Andersson, JGA
 • Magnus Larsson, Fiskarheden